vrijdag 7 oktober 2011

Leerstijlen: de cyclus van Kolb


Leerstijlen staan centraal op donderdagavond 6 oktober. Maar eerst mag Hannie het spits afbijten met een biologisch moment. Barry en Dox worden gevraagd om de presentatie van Hannie van feedback te voorzien.

Dit is nog niet gevraagd of Hannie vliegt er in met ijselijk gegil en in vol ornaat. Ik denk even dat er professionele hulp nodig is. Dit blijkt gelukkig niet nodig. Hannie start haar biologisch moment met een imitatie van één van de communicatietechnieken van de kerkuil. De belangstelling voor haar verhaal is hiermee wel gewekt.

De kerkuil
Hannie heeft een fraai opgezette kerkuil met witte bef meegebracht. Ze vertelt met enige trots dat een aantal kerkuilen de moeite heeft genomen zich bij haar thuis te huisvesten. De foto’s die ze heeft meegenomen bevestigen dit. We leren uit haar inspirerende verhaal dat kerkuilen niet alleen muizen vangen maar ook vleermuizen en zelfs zwaluwen uit de lucht kunnen pikken. Dit weten we uit het analyseren van de braakballen. (Kerk- )uilen kunnen dit door hun voornaamste jachtorganen: de oren en de ogen. Door hun speciale vedervacht kunnen ze geruisloos vliegen. Zelfs vleermuizen, die met sonar zijn uitgerust, blijken moeite te hebben het vlieggeluid waar te nemen.

Het produceren van braakballen is een biologisch proces dat bij alle uilen hoort. De uil is een roofdier en is alleen geïnteresseerd in het vlees. Hij eet zijn prooi helemaal op. Maar met botjes, haren en veren kan hij niet zoveel. Daar heeft moeder natuur iets op gevonden: de braakbal!

De kerkuil legt per seizoen maximaal drie broedsels van maximaal zes eieren. Dit wist ik niet! De oudste jongen worden als eerste gevoed en zo door naar de jongste uilskuikens. Als er tekorten zijn, worden de jongsten door de oudsten opgepeuzeld. De natuur kan soms best wreed zijn! Na een vraag van een van de andere deelnemers wordt geconstateerd dat de kerkuil een standvogel is: een vogel die niet trekt maar het hele jaar door op de zelfde plek blijft wonen.

Feedback
Barry en Dox geven feedback op hoofd, hart en handen. Hannie heeft het goed gedaan. Ze is enthousiast en heeft kennis van zaken.

Leerstijlen
Bernadette Haverkort heeft een verzameling ‘biomassa’ en boeken meegebracht. De tafel ligt vol met paddestoelen, bladeren, mos en nog veel meer. We moeten hier in rondneuzen om na te gaan wat dat met ons doet en welke leerstijl we op dat moment hanteren.

Bernadette vraagt vervolgens om een reactie. We reageren: wat we voelen, wat we ruiken, dat we niet weten wat te kiezen en de mogelijkheid dat er iets bij ligt dat giftig is. De opmerking van Kees dat hem opvalt dat aanvankelijk alleen de vrouwen reageren, zorgt voor enige hilariteit.

Bernadette houdt een verhandeling over de vier leerstijlen van Kolb waarbij de begrippen actief, concreet, waarnemen en abstract de revue passeren. Meer informatie over de leerstijlen van Kolb vind je op het web.. Iedereen loopt de de cirkel van Kolb door. De één start bij het doen, de ander bij een gedachte-experiment.


Uit een testje blijkt dat de meest van ons doeners zijn, een aantal van ons beslissers en een aantal bezinners. Een enkeling is een denker. (Klik op deze link voor een voorbeeld van een leerstijlentest.)

Bernadette geeft een aantal tips voor gidswerk:
  • jij weet de weg;
  • breng enthousiasme over;
  • je hoeft niet alles te weten;
  • en: ontwikkel je eigen stijl.

Tot slot
We leren van elkaar door feedback te geven en te nemen. Goede feedback komt vanuit jezelf. Bijvoorbeeld, zeg niet ‘dat deed je verkeerd’, maar zeg ‘het komt op mij over als…’. Als je feedback krijgt: ga niet argumenteren (ja, maar…) en respecteer elkaars mening.

Opnieuw een leerzame avond. Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst!

Pyt Kuipers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten