maandag 31 oktober 2011

Natuur in de woonomgeving

Verslag van de IVN-cursusavond op donderdag 27 oktober 2011 in het bezoekerscentrum van het Drents-Friese wold.

Het is elke keer weer verbazingwekkend hoe een groep van dik dertig mensen in deze ruimte een plekje weet te vinden.  Aan de ene kant van het lokaal staat er vanavond een soort kamerscherm met veel mooie foto’s van paddenstoelen en tegen de achterwand staat een tafel met mos en paddenstoelen, maar dan echte.
Voor het biologische moment viel dit keer de beurt op Kees Visser. Hij had diep nagedacht over het begrip Biologisch moment Wat mag je er onder verstaan en wat zal ik er dit keer onder verstaan. Hij koos voor zijn eigen tuin met veel groen, veel beschutting, veel rust en soms een weldadige stilte. Hij beschrijft hoe er in de herfst erg veel dingen gebeuren in die tuin.

Wat hem, onder meer, in de tuin erg  kan boeien is de veelheid van soorten vogels waar hij lang niet altijd de juiste naam bij kan bedenken.  Met name doordat het niet altijd mogelijk is ze rustig te bekijken. Het toeval wilde dat laatst een vogel tegen het raam vloog. Zijn vrouw raapte het versufte beestje op dat, na een kort moment, weer bij zinnen kwam en tegen de mouw van zijn vrouw omhoog liep. Het bleek een boomkruiper. Kees heeft er, vanaf de andere kant van het raam, een mooie foto van gemaakt. Daarnaast geeft Kees een foto door van een boomstam die vol zit met paddenstoelen. Verder vertelt hij aan de hand van een stafkaart, die hij vroeger voor zijn werk gebruikte, dat hij ooit bang is geweest dat er een snelweg vlak langs zijn huis zou komen lopen. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Hij ontvangt van een tweetal kritische luisteraars positieve feed-back op zijn korte inleiding. Aansprekend en bevlogen.

De inleiding vanavond is verder verzorgd door Edo van Ughelen. Hij is van huis uit een bioloog met een groot scala aan bezigheden. Hij verzorgt onder meer lezingen en inleidingen en is een bevlogen natuurfotograaf. Hij heeft over dat laatste onderwerp een erg informatief boek samengesteld (met een mede scribent). Voor liefhebbers heeft hij een inkijkexemplaar bij zich en hij verzet zich er niet tegen als iemand één van zijn boeken wil kopen. Zijn doel is om vanavond de groep te laten ervaren hoe mensen omgaan met beelden die ze te zien krijgen.  De wijze waarop we zaken waarnemen wordt voor een erg groot deel gekleurd door onder meer ervaring, levensovertuiging, waarden en normen, beroep, interesse. Het is vrijwel niet mogelijk om objectief waar te nemen. Als gids is het de kunst om de verschillen te onderkennen, te respecteren en er zo mogelijk gebruik van te maken.

Edo toont ons, na de pauze, een reeks natuurfoto’s  en vraagt ons bij elke foto een aantal zaken af te vragen: waar leeft deze plant of dit dier, wat doen ze daar, welke eisen stellen ze aan hun omgeving en welke relatie hebben ze met andere planten / dieren / mensen.  Vervolgens volgen er een reeks mooie plaatjes die, aan de hand van de vragen, leiden tot informatieve gedachte-uitwisselingen. Vervolgens volgt er een reeks beelden waarbij de vraag is:  heb je een positieve of een negatieve associatie met de foto (en waarom dan wel).  Een ieder maakte zijn aantekeningen en deze werden later met elkaar gedeeld. Hoewel de groep in een aantal opzichten duidelijk homogeen blijkt te zijn, kwamen er ook een groot aantal verschillen naar boven. Als illustratie van de inleiding van Edo meer dan duidelijk.

Gedurende de avond legt Harm Buiten een voorstel op tafel om de koffieregeling voor de donderdagavond aan te passen. Na vanavond betaalt  iedereen eenmalig vijf euro en de cursusleiding verzorgt dan in het vervolg de koffie. Degene die is aangewezen om die avond het verslag te maken, verzorgt iets lekkers voor bij de koffie. Aan het instemmende gemompel te horen, kan iedereen ruimschoots met dit voorstel leven.

Jan van den Berg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten