zondag 20 november 2011

Buitenles, 5 november 2011, natuur in de woonomgeving

Een verslag van een van de groepen.
Het belooft weer een mooie dag te worden. Het is droog en voor november erg warm weer. Vandaag krijgen we les van Edo van Uchelen over kennis van de natuur in de woonomgeving. Edo heeft bij zijn huis een hectare landbouwgrond omgetoverd tot een heemtuin. Een heemtuin is een tuin waarin verschillende biotopen voor komen. Het is niet de natuur die je normaal tegen komt in het DrentsFrieseWold maar voor ons als cursisten een ideale plek om verbanden te ontdekken in de natuur en kennis te maken met planten en dieren uit een andere omgeving. Nog even heeft Edo geprobeerd ons wijs te maken dat de ‘exotische planten en dieren’ via de ecologische infrastructuur in zijn tuin waren aangekomen.  Nu zijn wij misschien niet de slimste cursisten, maar toen Edo de A2, de A50 en de A27 te bestempelde als ecologische verbindingszone, hebben wij deze mededeling toch maar naar het land der fabelen verwezen. Zeker als het gaat om de geelbuikvuurpad die in een waterplas aanwezig was.
Geelbuikvuurpad, bron: wikipedia
Als eerste worden er door de cursisten groepjes gevormd die elk een biotoop uit moeten kiezen om te onderzoeken welke dieren en planten er voor komen en met welke chemie we hebben te maken. Het gaat er niet zo zeer om alle namen te kennen, maar het verband te leggen waarom planten en dieren op de ene plaats wel voorkomen en op andere plaatsen niet. Het is dus zaak groepen te vormen waar diverse ‘deskundigheid’ aanwezig is. Dus dierenkenners, plantenkenners en chemiedeskundigen. Wat mij opviel was dat je samen een heel eind kunt komen ondanks de beperkte kennis die aanwezig is, al weten sommige cursisten wel een heleboel planten bij naam. Door logisch na te denken kun je een heel eind komen waarom bepaalde soorten ergens wel en niet voor komen. Voor de chemie moet je dus rekening houden met de samenstelling  van de bodem. Zand, aarde, leem, kalk, steen, rotsen, veen of voedingswaarde. Waar je ook rekening mee moet houden is de vochtigheid, hoogteverschillen, stand van de zon, beschut of open terrein. Omdat Edo met de inrichting van het terrein veel gebruik heeft gemaakt van kalkrijke grond, zand en leem konden wij ontdekken waarom planten op een bepaalde plek kunnen groeien.
Hieronder nog een overzicht van dieren en planten die we zijn tegengekomen:
  • geelbuikvuurpad
  • kamsalamander
  • bosmestkever
  • echt duizendguldenkruid
  • wilde tijm
  • gaspeldoorn
  • parapluutjesmos
Halbe Hamstra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten