vrijdag 11 november 2011

Het IVN, adoptieterreinen en stage

Donderdagavond 10 november 2011.

Deze avond had twee belangrijke thema’s. We krijgen meer te horen over het IVN en we gaan de gedachten van de mede cursisten over een adoptieterrein vertellen.

Voor het BM (biologisch moment) neemt Petra het woord. Hoewel ze was opgegroeid in de stad, heeft ze haar mening over de natuur bijgesteld. Ze is zich steeds meer gaan verwonderen over insecten. Ze vertelt over de schoonheid van de geboorte van een libel, waar ook een aardig youtube filmpje van is (libellenfeest). En over het vermogen van mieren om in ontelbaar aantallen gangen toch te weten wie wat moet doen. Het lijkt wel of er een soort collectief bewustzijn bij mieren bestaat. Petra vertelde dat er een vermoeden is dat dit ook bij mensen bestaat.

De feedback van mede cursisten verteld dat het hart wordt geraakt. Het verhaal had langer mogen duren en er waren weinig ‘handen’ bij het verhaal.

Dan vertelt Kees Siderius meer over IVN. Kees is een van de 120 beroepskrachten van het IVN. Het wordt duidelijk dat IVN een vereniging met een lang verleden heeft. Hij vertelde veel over de structuur van het IVN die in onderstaand presentatie is na te lezen. Leerzaam vond ik dat het IVN niet van oudsher een actiegroep is, maar dat het aspect van educatie voor IVN van belang is. En dat IVN op dit moment, als een van de activiteiten, tracht de recreatieondernemers te bereiken. Deze hebben veel contact met mensen die zich in de natuur bewegen. En samen met deze ondernemers de natuureducatie verder te ontwikkelen, lijkt een goed plan. Verder worden er per jaar 30.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs bereikt.

Marjan Bralten secretaris van IVN Westerveld vertelde enthousiast en helder over de vele activiteiten van deze IVN afdeling. Op de website (http://www.ivn-westerveld.nl/) en in onderstaande presentatie kun je dit allemaal nalezen. Ze was er duidelijk trots op dat er zich in het werkgebied van de afdeling twee Nationale Parken bevinden: het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, met als toegift Havelte Oost. Ze vertelde over de stage en werkstukmogelijkheden voor ons als cursisten.

Fedde van den Berg vertelde over de IVN-afdeling Ooststellingwerf . Hij was blij met de nieuwe aanwas, want er zijn veel slapende leden op dit moment. Ook hij gaf een inzicht in de mogelijkheden om stage te lopen. Zoals het organiseren van excursies, aansluiten bij werkgroepen, verzorgen van de media. Ondertussen demonstreerde hij zijn vaardigheden met zijn bril.

Toen bleek dat Edith Barf zelf al een stage loopt bij IVN-afdeling Leek. De afdeling was nog weinig bekend, maar na deze avond niet meer natuurlijk. Ze vertelde over het dilemma van de zieke bomen langs een prachtige oude laan. De bomen waren deels ziek. Dus of je kunt wachten en ze een voor een vellen of alles ineen keer opruimen en dan opnieuw beginnen. Lastig om toch akkoord te gaan met bomenkap.
Het idee van een stage is om mee te lopen of te werken met een werkgroep en er een verslagje van te maken ( half A4 tje)

Allard Polak vertelde over twee projecten in het DFW. De juniorrangers ( een Nationaal Park activiteit) voor de leeftijd 13 – 18 jaar. De bedoeling is om jongeren zelf verantwoordelijkheid te maken voor bijvoorbeeld een kerstbomenactie. En met de scharrelkids ( een plan voor heel IVN Nederland) willen we de ouders trainen om met kinderen meer de natuur in te trekken op een laagdrempelige manier.

Op het slot van de avond toverde Jan een kaart van Noord Nederland te voorschijn en daar hebben we onze plannen voor een adoptieterrein op vastgeplakt. Je kreeg een goed beeld over het grote gebied waarover onze plannen zich uitstrekken. Er werd ook een korte toelichting op de plannen gehouden en dat gaf het gevoel dat er heel veel leuke dingen te doen zijn juist ook dicht bij huis.

Jan verzoekt om één A4tje per groep te sturen met de plannen naar de Natuurgidsencursus. In januari moet alles klaar zijn om aan de slag te kunnen.

Met een aantal huishoudelijke mededeling over het IVN_weekeinde op 28 en 29 januari – waar nog bericht over volgt – wordt de avond besloten. En met een druk geroezemoes verlaat ieder langzaam het lokaal.

Jan Willem van Haersma Buma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten