donderdag 26 januari 2012

Duurzaamheid wereldwijd

Verslag van de lesavond op 26 januari 2012.


Als eerste houdt Cor Wessels zijn biologisch moment. Ditmaal gaat het over vleermuizen. Cor begint met het verhaal dat hij vleermuizen in de spouw van zijn woning heeft gehad en daar, op het moment dat hij het ontdekte, niet blij mee was. Na wat informatie ingewonnen te hebben bij instanties die verstand van vleermuizen hebben bleek de overlast, waar Cor bang voor was, wel wat mee te vallen. Tevens zijn vleermuizen beschermt en mag je de beestjes niet verjagen of het nest afsluiten. Dus Cor heeft van de nood een deugd gemaakt en heeft de beestjes bestudeerd.

Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden. Hierbij moet je denken aan roofvogels, uilen, katten en marters. Ze zitten het liefst op warme donkere plekken. In de schemering worden ze wakker en gaan ze jagen op insecten. Ze vangen op een avond wel 3000 muggen, motjes, kevers en nachtvlinders.
Enkele soorten zijn Laatvlieger, Dwergvleermuis, Baardvleermuis en Dwergvleermuis. De Dwergvleermuis komt veel voor in Friesland. Ze leven in kolonies van ongeveer 80 beestjes vrouwtjes. De mannetjes zitten apart. Soms alleen en soms in een klein groepje. De vleermuis heeft slechte ogen en vindt zijn weg via het uitzenden van ultrasone geluiden.

De herfst is de paartijd voor de vleermuis. De vrouwtjes zijn niet gelijk zwanger maar bevrucht zichzelf pas in het voorjaar. In de winter gaan ze in de winterslaap. Wanneer de eerste insecten weer komen worden de vleermuizen ook weer wakker. In de lente gaan ze weer terug naar de gebieden waar ze de zomer doorbrengen. In de zomer (meestal in juni) worden de jongen geboren. De jongen worden 4 tot  5 weken gezoogd. Eind juli begin augustus valt de kraamkolonie uiteen en begint het hele ritueel opnieuw.
Aan het einde van het biologisch moment deelt Cor nog wat tekeningen uit met informatie hoe je een vleermuiskast kunt maken.

Duurzaamheid


Vervolgens neemt onze duurzame docent Andre van Es het woord. Deze avond gaat over duurzaamheid wereldwijd. Een verslag van de inleiding is te downloaden via deze link. De gebruikte presentatie is hier te downloaden.

Duurzaamheid is volgens AndrĂ©  systeemdenken. Dus als je wat uit een kringloop gebruikt moet je er weer voor zorgen dat dit ook weer terugkomt. Willen we de aarde in stand houden zullen we hiervoor beter ons best moeten doen dan nu het geval is. Het voorbeeld wat Andre geeft is regenwater. Water verdampt boven de zee. Gaat in wolkenvorm naar het land en valt daar weer naar beneden in de vorm van sneeuw of regen. Vervolgens komt het regenwater via de rivieren en het grondwater weer in zee terecht.
Een ander voorbeeld wat genoemd wordt is fosfaat. Dit wordt veel gebruikt in kunstmest en stimuleert de groei van planten. Fosfaat komt vooral uit Afrika maar wordt vooral gebruikt in de westerse wereld. Als het fosfaat op is zal dit grote gevolgen hebben voor de voedselproductie op de wereld.
Een ander voorbeeld van systeemdenken is:

People, Planet, Profit.


  • People = sociaal, respect voor een evenwichtige verdeling, moet passen binnen de cultuur.
  • Planet= respect voor de natuur, ecologische systemen.
  • Profit= je moet het economisch vol kunnen houden, welvaart en welbevinden moet voldoende zijn of toenemen.


Een matrix die je kunt gebruiken voor systeemdenken is:


People Planet Profit
Hier/Daar
Nu/Toekomst


De drie hoofdthema’s zijn:
  1. Productie – consumptie – afval
  2. Klimaat – energie
  3. Ruimtegebruik – biodiversiteit
De uitdagingen in duurzaamheid zijn:
  1. Uitputting van grondstoffen
  2. Klimaat
  3. Voedselproductie
  4. Achteruitgang van biodiversiteit
Als laatste besteden we nog even aandacht aan onze ecologische voetafdruk. Normaal gesproken zou deze ongeveer 1,5 hectare per persoon mogen zijn maar daar voldoen onze cursisten niet aan. De beste scoorde een 2,4 en de ‘slechtste’ een 8,9.

Halbe Hamstra.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten