donderdag 21 maart 2013

Landschap: Schoapedobbe bekeken vanuit verschillende perspectieven

Verslag natuurgidsencursus 14 maart 2013

Afwezig: Hannie en Dineke (ziek)

Zoals gebruikelijk beginnen we met een Biologisch Moment. Dit keer van Dox.
Wat is het verschil tussen een krekel en een sprinkhaan? Ge├»nspireerd door Kees tijdens een speurtocht door het adoptieterrein, waar ze een discussie kregen of ze nu gebogen stonden over een krekel of een sprinkhaan. Wat is eigenlijk het verschil?? Voor iedereen blijkt dit een herkenbaar probleem. Iedereen meteen enthousiast. Sprinkhanen en krekels behoren tot dezelfde familie van de Rechtvleugeligen, waarvan er zo’n 25.000 soorten zijn. 60 soorten leven in Nederland.
Sprinkhaan Krekel
Plat aan zijkant Plat aan bovenkant
Niet Lange legboor aan achterkant
Kortere voelsprieten Langere
Niet Hebben staartdraden
Groen/bruin Bruin/zwart
En natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals de sabelsprinkhaan die een krekel is omdat hij/zij een legboor heeft, en hij is nog groen ook.

We gaan verder onder leiding Mirjam Frieswijk met het onderwerp ‘Landschap’. Na haar vraag hoe ons haar opdracht over de Schaepedobbe is bevallen zijn er duidelijk reacties: Boeiend en leuk maar tegelijk ook veel werk. Is interessant om zo uitgebreid een gebied te verkennen. Heel leerzaam.
Doel van vandaag is om met elkaar een compleet plaatje van het gebied de Schaepedobbe te krijgen.

Dit doen we door het per groep presenteren van ieders deelvraag. Als gids is dit een manier om in een gebied thuis te raken en erover te kunnen vertellen. Een verkenning van een nieuw gebied kun je doen aan de hand van deze deelvragen:
  1. Invloed van de mens vanuit de landbouw op het landschap gedurende de laatste decennia.
  2. Invloed van de recreatie op het gebied.
  3. Visie op beheer en ontwikkeling van het gebied
  4. Relatieweb
  5. Welke geologische basis heeft dit gebied.
  6. Tijdens wandeling benoemen flora en fauna.
Het is boeiend om tijdens een excursie ook over de geologische en cultuur-historische geschiedenis te kunnen vertellen en niet alleen over de plantjes of diertjes die je ziet. Het gebied gaat meer leven. Een mooi voorbeeld was onze gids Piet Rooks in de Schaepedobbe vorige keer.

Groep 1
Invloed van de mens vanuit de landbouw op het landschap gedurende de laatste decennia. Voorbeelden in de Schaepedobbe zijn zandwinning, vuilstort, lelieteelt. Website met info: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl  Bij de invloed landbouw op de huidige vegetatie/natuurontwikkeling speelt met name voedselrijk versus voedselarm. Na 1996 is het landbouwgebied ingericht als natuur door het Fryske Gea. Boeiend om op de foto’s het bodemprofiel en de bijbehorende vegetatie te zien. Hoe het zo logisch bij elkaar hoort.

Groep 2
Invloed van de recreatie op het gebied.
Deze is beperkt dankzij de inrichting: Fietspad loopt langs en niet door het gebied. Er loopt slechts 1 paaltjesroute doorheen. Het ligt redelijk geïsoleerd zonder duidelijke/makkelijke parkeerplaats. Een echt liefhebbersgebiedje.

Groep 5
Welke geologische basis heeft dit gebied.
Helaas is Hannie die de presentatie zou doen vandaag afwezig. Cot moet zonder voorbereiding improviseren en dat valt niet mee. De basis start bij de laatste en voorlaatste ijstijd - hoogveen ontwikkleing - afsteken turf - bewoning op zandruggen etc.

Groep 3
Visie op beheer en ontwikkeling van het gebied
In dit gebied wordt gestreefd naar: - meer heide - behoud soorten - grotere diversiteit Middels beheer: . open structuur . bosrandbeheer

Groep 4
Relatieweb Relatieschema heikikker.
We krijgen de powerpoint van Ria toegestuurd. Alle verbanden die in dit geval de kikker heeft. Dus de planten, dieren, leefgebied, predatoren, etc. zijn van belang. Als je relatieschema’s uitbreidt wordt alles en iedereen met elkaar vebonden en heeft invloed op elkaar. Dus de vleugelslag van een vlinder kan een tsunami in gang zetten.

Groep 6
Tijdens wandeling benoemen flora en fauna.
Hendrien en Dox hadden deze opdracht. Helaas was het koud en alles berijpt. Ook hadden ze samen zeer onderhoudende discussies met wellicht iets te hoog stemvolume. Het spotten van plantjes en diertjes is dus niet gelukt. Maar wel genoten van het gebied.

Als afsluiting nog een toetje: Toponiemen oftewel naamgeving in het landschap in heden en verleden. Mirjam zal hierover in formatie op het weblog zetten.

mededelingen:
  • Werkstukken graag digitaal inleveren.
  • Wat we precies moeten inleveren over ons educatief werkstuk krijgen we nog te horen.
Mariken Hornman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten