vrijdag 1 maart 2013

Madeliefjes, landschap, veen, turf, keien en grind


Verslag gidsencursus, 28 februari 2013

Jan opent de avond met de mededeling van een 3-tal afwezigen. Petra, Jan en Kees. De rest is aanwezig en wacht rustig af op de dingen die komen gaan. Er heerst een rust zoals we die wel vaker zien tijdens deze cursus.

Hendrien neemt plaats achter het bureau om haar biologisch moment te verzorgen. Hendrien heeft het zelfde gevoel als wat ik had toen ik de vorige keer mijn biologisch moment mocht verzorgen. Je wilt ‘iets’ neerzetten.  Er is al veel voorbij gekomen en je wilt ook iets ‘moois’ brengen.
Hendrien begint met een vraag voor ons. ‘Als je terugkomt na de dood, dan mag je kiezen als wat voor dier je wilt zijn, maar we doen het nu anders, als je terugkomt wat voor bloem wil je dan zijn?’ Of we de naam van de bloem en een eigenschap die jij de bloem toedicht en die je bij jezelf ook kunt ontdekken ook op wilt schrijven.  Het blijft rustig.

Dan begint Hendrien haar verhaal over het madeliefje.. oh en ah. Hendrien loopt met haar kleindochter in de tuin en de kleindochter maakt een pracht opmerking. Als opa het gras maait dan zijn alle bloemen weggemaaid behalve de madeliefjes.  De botanische naam is Bellis perennis, Bellis = mooi, perennis = eeuwig lief. (meizoentje, koebloempje)  (Zie wikipedia)


Er is zoveel informatie over de madelief, vertelt Hendrien, het is veel te veel om in een biologisch moment te stoppen. Dat heb ik gemerkt want ik had aan het einde van het iets te lange moment een A4tje vol geschreven.  Het is dus een heel boeiend bloempje en het verdient een complimentje. Zowel voor Hendrien als voor het bloempje een compliment.

Aan het eind vraagt Hendrien om de persoon links van je te beschrijven als een bloem en daar dan een eigenschap van bloem en persoon  in te zien. Iedereen gaat hiermee aan de slag en het levert prachtige creaties op. Hendrien ziet zichzelf wel als een madeliefje en dat snap ik best. We hebben nog even een discussie over het biologisch moment. Zoals wel vaker gebeurd is het wel heel veel info in korte tijd, boeiend maar veel. We hebben moeite om ons te beperken tot iets korts omdat er vaak zoveel informatie is.

Jan Nijman neemt even het woord, hij wil graag weten hoe iedereen, die mee was met de excursie naar de Schoapedobbe onder leiding van Piet Rooks, dit heeft ervaren. Welke werkvormen gebruikte hij allemaal? De meesten vonden het veel van alles: informatie, cultuurhistorisch, foto’s. De groep viel vaak uit elkaar en niet de hele groep hoorde alles omdat het verhaal al was begonnen voor de groep compleet was. Er was geen rekening gehouden met het feit dat het een groep aanstaande natuurgidsen zijn. Er was weinig te ontdekken omdat er zoveel informatie gegeven werd.  Het was ouderwets gezellig of gezellig ouderwets. Maar iedereen had het wel naar de zin gehad want er was veel te zien en te praten.

Hierna begint Mirjam Frieswijk aan haar verhaal. Dit komt als Powerpoint naar iedereen toe.

Als het pauze is wil Kees van Hasselaar graag even aandacht voor het volgende. Er hangt een lijst op het bord en daarin kan iedereen die dat op dit moment wil zelf invullen op welke dag je een presentatie geeft van je eindwerkstuk. Het educatief werkstuk. De data zijn: 16, 23, 25 en 30 mei en 6 juni. Op die dagen worden we geacht zoveel mogelijk aanwezig te zijn om de presentaties mee te maken.  Een presentatie duurt 20 minuten, totaal duurt één presentatie met nabespreking en al ongeveer 45 minuten. De cursusavond van 9 mei wordt verplaatst naar 25 april!

Na de pauze krijgen wij twee andere presentaties voorgeschoteld. Het een gaat over veen en de andere over keien.

De eerste groep,  Hendrien, Dox, Hannie en Cor komt binnen. Ze vervoeren een ‘veenlijk’


Dox draagt voor uit eigen en verzameld werk (download).


Er is ongelofelijk veel te vertellen over veen, hoogveen, laagveen, turfsteken, veenvondsten en dus veenlijken. Dan is de cirkel weer rond want hoe zit dat met het veenlijk wat rustig ademhalend de les over zich heen laat komen. Applaus voor de groep en de presentatie. Het levert nogal wat lachsalvo’s op. Het is boeiend verteld en uitgebeeld.

Dan krijgen Mariken, Ria en Dick ( Jan is helaas afwezig) het woord. Mariken geeft d.m.v. een Powerpoint presentatie uitleg over keien/zwerfstenen.


Ria heeft uit de tuin keien meegenomen die jaren geleden van het land zijn gehaald. Keien hebben namelijk een hele rare gewoonte, ze zakken niet naar beneden omdat ze zwaar zijn, ze komen omhoog bij een strenge winter of door de grond te ploegen. Het blijft een boeiende materie.  Iedereen heeft wel iets met stenen en kiezels.

Een compliment is op zijn plaats. Iedereen die hier vanavond een presentatie heeft gehouden, chapeau!
Mirjam herinnert iedereen er nog aan dat de presentaties over de Schoapedobbe gisteren al ingeleverd hadden moeten zijn. En dan tot ziens op 14 maart. Die avond gaan we alle presentaties aan elkaar koppelen.  We zijn er bijna! Complimenten voor ons allemaal, we doen het maar mooi even, we zijn er bijna!!  Oh ja, het is complimentendag vandaag. Daarom.

Grietje Loof, 1 maart 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten